Nemecký jazyk

NázovOdkaz
Bratislavaotvoriť
Domáce zvieratáotvoriť
Koľko je hodín?otvoriť
Modálne slovesáotvoriť
Moje obľúbené jedlootvoriť
Nemeckootvoriť
Numeralienotvoriť
Predložky s 3. a 4. pádomotvoriť
Rakúskootvoriť
Skloňovanie podstatných mienotvoriť
Slovenskootvoriť
Slovesá I.otvoriť
Stupňovanie prídavných mienotvoriť
Vianoceotvoriť
Viedeňotvoriť
Významné osobnosti Rakúskaotvoriť
Číslovkyotvoriť

Informatika

NázovOdkaz
Adresa www stránkyotvoriť
Bezpečnosť detí na interneteotvoriť
Detské hryotvoriť
Digitálna fotografiaotvoriť
História a súčasnosť počítačovotvoriť
História internetuotvoriť
História PCotvoriť
História počítačov 1otvoriť
História počítačov 2otvoriť
Internetotvoriť
Microsoft Excel - stručný návodotvoriť
Microsoft Word - stručný návod 1otvoriť
Microsoft Word - stručný návod 2otvoriť
Práca v grafickom editore Baltíkotvoriť
Zásady bezpečnosti na interneteotvoriť

Fyzika

NázovOdkaz
Nahrávanie a úprava zvukuotvoriť
Počiatky astronómieotvoriť
Vlastnosti kvapalínotvoriť
Vlastnosti pevných látokotvoriť
Vlastnosti plynovotvoriť
Využitie vlastnosti kvapalínotvoriť
Vznik striedavého prúduotvoriť

Chémia

NázovOdkaz
Aké vlastnosti majú látkyotvoriť
Alkalické kovyotvoriť
Bielkovinyotvoriť
Chemická väzbaotvoriť
Chemické látky a zmesiotvoriť
Chemické prvkyotvoriť
Chemické prvky a zlúčeninyotvoriť
Chemické reakcie v našom okolí - test 2otvoriť
Chemické reakcie v našom okolí - test 3otvoriť
Chemické výpočtyotvoriť
Cukryotvoriť
Deriváty uhľovodíkovotvoriť
Exotermické a endotermické reakcieotvoriť
Fyzikálne zmeny pri chemických reakciáchotvoriť
Halogényotvoriť
Hydroxidyotvoriť
Iónyotvoriť
Kovy, nekovyotvoriť
Kyselinyotvoriť
Kyslosť a zásaditosť vodných roztokovotvoriť
Objavujeme chémiu v našom okolí - testotvoriť
Opakovanie učiva - 8. ročník - 1. polrokotvoriť
Opakovanie učiva - 8. ročník - 2. polrokotvoriť
Opakovanie učiva - 9. ročník - 1. polrokotvoriť
Opakovanie učiva - 9. ročník - 2. polrokotvoriť
Oxidy a ich vlastnostiotvoriť
Periodický systém chemických prvkovotvoriť
Premena látok a zmeny pri chemických reakciáchotvoriť
Prírodné látkyotvoriť
Rozdelenie látokotvoriť
Roztoky - testotvoriť
Skúmame látky - testotvoriť
Soliotvoriť
Spoznávame chemické reakcie v našom okolíotvoriť
Uhľovodíkyotvoriť
Vodaotvoriť
Voda - testotvoriť
Voda, vzduch
otvoriť
Vplyvy na rýchlosť chemickej reakcieotvoriť
Vzduchotvoriť
Vzduch - testotvoriť
Výrobné procesyotvoriť
Zmesiotvoriť
Zmesi, roztoky - testotvoriť
Časticové zloženie látokotvoriť

Etická výchova, Náboženstvo

NázovOdkaz
Asertivitaotvoriť
Bibliaotvoriť
Cirkevné sviatkyotvoriť
Desatorootvoriť
Desatoro Božích prikázaníotvoriť
Krížová cestaotvoriť
Pätoro cirkevných prikázaníotvoriť
Ruženec bolestnýotvoriť
Ruženec božieho milosrdenstvaotvoriť
Ruženec radostnýotvoriť
Ruženec slávnostnýotvoriť
Ruženec svetlaotvoriť
Sedem sviatostí Cirkviotvoriť
Sviatky Panny Márieotvoriť
Sviatky Pánaotvoriť
Sväté písmootvoriť

Hudobná výchova

NázovOdkaz
Fašiangyotvoriť
Fujaraotvoriť
Populárna hudbaotvoriť

Výtvarná výchova

NázovOdkaz
Architektúraotvoriť
Dejiny výtvarného umeniaotvoriť
Farba a kontrastotvoriť
Kompozičné princípy a možnosti kompozície - mierkaotvoriť
Obraz - portrét v galériiotvoriť
Princípy dekoratívnej kresby na textileotvoriť
Výtvarná kultúraotvoriť
Výtvarná kultúra – úžitkový významotvoriť
Výtvarné umenieotvoriť
Výtvarné umenie a životné prostredieotvoriť
Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia - pravekotvoriť
Základné prvky výtvarného vyjadrovania - farbaotvoriť

Dopravná výchova

NázovOdkaz
Bicykel - základná výbava, bezpečná jazdaotvoriť
Bicykel môj prvý dopravný prostriedok (1)otvoriť
Bicykel môj prvý dopravný prostriedok (2)otvoriť
Cesta do školyotvoriť
Chodec v cestnej premávkeotvoriť
Cyklista v cestnej premávkeotvoriť
Dopravné prostriedkyotvoriť
Dopravné značkyotvoriť
Informatívne dopravné značkyotvoriť
Priateľ semaforotvoriť
Príkazové dopravné značkyotvoriť
Správna chôdza po ceste, po chodníkuotvoriť
Vysoké napätieotvoriť
Zákazové dopravné značkyotvoriť

Telesná výchova

NázovOdkaz
Florbalotvoriť
Majstrovstvá sveta vo futbale 2010otvoriť
Od kalokagatie k olympiádeotvoriť