NázovOdkaz
Bod, úsečka, priamkaotvoriť
Delenieotvoriť
Delenie číslom 1otvoriť
Delenie číslom 2 bez zvyškuotvoriť
Delenie číslom 4 bez zvyškuotvoriť
Delenie číslom 6 bez zvyškuotvoriť
Geometrické tvaryotvoriť
Goniometria ostrého uhlaotvoriť
Jednotky dĺžkyotvoriť
Matematické operácieotvoriť
Násobenie a delenieotvoriť
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20otvoriť
Násobenie a delenie v obore do 100otvoriť
Násobenie a delenie v obore prirodzených číselotvoriť
Násobenie číslom 1otvoriť
Násobenie číslom 2otvoriť
Násobenie číslom 3otvoriť
Násobenie číslom 4otvoriť
Násobenie číslom 5otvoriť
Násobenie číslom 6otvoriť
Násobenie číslom 7otvoriť
Násobenie číslom 8otvoriť
Násobenie číslom 9otvoriť
Násobenie číslom 10otvoriť
O koľko?otvoriť
Odčítanieotvoriť
Odčítanie v obore do 20otvoriť
Odčítanie v obore do 100otvoriť
Percentáotvoriť
Pomerotvoriť
Povrchy a objemy geometrických teliesotvoriť
Priama a nepriama úmernosťotvoriť
Prirodzené číslaotvoriť
Pytagorova vetaotvoriť
Rysovanie trojuholníkaotvoriť
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 20otvoriť
Súčinotvoriť
Sčítanieotvoriť
Sčítanie a odčítanieotvoriť
Sčítanie a odčítanieotvoriť
Sčítanie a odčítanie v obore prechodu cez 20otvoriť
Sčítanie odčítanie v obore do 20 bez prechoduotvoriť
Sčítanie v obore do 20otvoriť
Sčítanie v obore do 100otvoriť
Trojuholníkotvoriť
Vzájomná poloha kružnice a priamkyotvoriť
Zaokrúhľovanie čísel na desiatkyotvoriť
Zhodné zobrazenia v rovineotvoriť
Zlomkyotvoriť
Číslovky 1 až 10
otvoriť