Testy z angličtiny

Otvorenie testu – klikni na jeho názov.

Test 21 - Sloveso be - prítomný čas Test 22 - Sloveso be - minulý čas Test 23 - Sloveso be - budúci čas Test 24 - Slová - protiklady
Test 25 - Slová - protiklady Test 26 - Slová - protiklady Test 27 - Slová - protiklady Test 28 - Slová - protiklady
Test 29 - Slová - protiklady Test 30 - Slová - protiklady Test 31 - Slová - protiklady Test 32 - Slová - protiklady
Test 33 - Slová - protiklady Test 34 - Sloveso go - prítomný čas Test 35 - Sloveso go - minulý čas Test 36 - Sloveso go - budúci čas
Test 37 – Osobné zámená podmetové Test 38 – Osobné zámená predmetové Test 39 – Privlastňovacie zámena nesamostatné Test 40 – Privlastňovacie zámena samostatné
Test 41 – Opytovacie zámená Test 42 – Vzťažné zámená Test 43 – Ukazovacie zámená Test 44 – Neurčité zámená
Test 45 – Sloveso can - prítomný čas Test 46 – Sloveso can - minulý čas Test 47 – Dni v týždni Test 48 – Mesiace v roku
Test 49 – Ročné obdobia Test 50 – Základné číslovky do 10 Test 51 – Základné číslovky od 11 do 20 Test 52 – Základné číslovky od 21 do 100
Test 53 – Základné číslovky od 101 Test 54 – Radové číslovky do 10 Test 55 – Radové číslovky od 11 do 20 Test 56 – Radové číslovky od 21 do 100
Test 57 – Časové jednotky Test 58 – Časti dňa Test 59 – Farby Test 60 – Rodina 1
Test 61 – Rodina 2 Test 62 – Ovocie Test 63 – Zelenina Test 64 – Jedlá 1
Test 65 – Jedlá 2 Test 66 – Nápoje Test 67 – Nábytok Test 68 – Domáce spotrebiče
Test 69 – Dopravné prostriedky Test 70 – Oblečenie