Anglická konverzácia (1) – Let’s talk in English

britska-vlajkaAnglická konverzácia obsahuje rôzne témy z bežného života. Jednotlivé učebné materiály obsahujú aj nahovorené anglické vety a taktiež rôzne cvičenia a testy, ktoré veľmi dobre využijete pri učení.
Učebné materiály budeme zverejňovať postupne. Celkovo ich bude viac ako 30 a budú obsahovať minimálne 150 cvičení a testov.