Označuj čísla, ktorých súčet sa rovná požadovanej sume vpravo.

Precvič si matematiku.

Počítaj príklady.

Sčítaj správne čísla.

Správne urči, kde má byť písmeno "ä" a kde "e".

Spájaj čísla a získaj súčet.

NumbersKliknutím označuj správne čísla.

Preskúšaj si anglické mená zvierat.

The RIght ColorPrecvič si pozornosť.

Word FrenzyDokážeš rýchlo písať? Vyskúša ťa táto hra.

Math AttackHra na precvičenie matematiky.

Arachnid FallsVyuži svoju inteligenciu v boji proti pavúkom.