Ukladaj bloky na plochu s mriežkou.

Premiestni bedne na políčka krížikmi.

Označuj čísla, ktorých súčet sa rovná požadovanej sume vpravo.

Spočítavaj správne čísla.

Premiestňuj aspoň 4 strašidlá vedľa seba.

Spájaj biele čiary.

Vymieňaj bloky.

Prerezávaj drevá na správnom mieste.

Nakŕm škrečka koláčmi.

Pomôž Rickovi pozbierať nádoby s palivom.

Premiestňuj rovnaké kocky ku sebe.

Odstraňuj guľôčky z plochy.

Vytváraj správne kombinácie atómov.

Premiestňuj koláče tak a získavaj body.

Figúrky musia ísť do teleportu so správnou farbou.

Premiestni maticu ku skrutke.

Premiestni maticu ku skrutke.

Pomôž rybe dostať sa do vody.

Vyskúšaj si šikovnosť a postreh.

Stavaj mosty.

Výborná logická hra.

Page 1 of 512345