Extreme Blocks

Usporiadavaj štvorce tak, aby sa aspoň tri biele čiary spojili.