Creepy Creatures

Premiestňuj aspoň 4 strašidlá vedľa seba. Môžu byť vodorovne, zvislo alebo aj diagonálne. Potom zmiznú. Zamknuté strašidlá musíš najskôr odomknúť.