Bubble Fruit

Umiestni aspoň 3 rovnaké kusy ovocia vedľa seba.